LEGO House nyhedsbrev - privatlivspolitik

LEGO® House persondatapolitik for nyhedsbrev og tilhørende konkurrence

Senest ændret: september 2021

Du skal læse og acceptere privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til LEGO® House med henblik på tilmelding til nyhedsbrevet og deltage i den pågældende konkurrence.

LEGO House kan også behandle dine personoplysninger til andre formål og i andre sammenhænge alt afhængigt af din relation til LEGO House. I så fald behandler vi dine personoplysninger i henhold til vores generelle persondatapolitik.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

LEGO House A/S
Ole Kirks Plads 1
7190 Billund
E: info@legohouse.com 

(LEGO House A/S (P-nummer: 1021673710) er et binavn til selskabet KOLDINGVEJ 2, BILLUND A/S, CVR-nummer 16632635, Koldingvej 2, 7190 Billund

1.1. Nyhedsbrev og tilhørende konkurrence

Hvad er formålet med at behandle dine oplysninger

Konkurrence: Vi behandler dine personoplysninger for at registrere din deltagelse i konkurrencen og for at kontakte dig, hvis du har vundet.

Nyhedsbrev: Vi behandler dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring af vores og vores samarbejdspartneres produkter, via vores nyhedsbrev.

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine oplysninger

Konkurrence: Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er kontrakten mellem dig og LEGO House, da du accepterer vores konkurrencebetingelse som betingelse for at deltage i konkurrencen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Nyhedsbrev: Vi behandler dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring på baggrund af vores legitime interesse i at sælge vores og vores samarbejdspartneres produkter og services jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi sender dog alene markedsføringsmateriale via e-mail på baggrund af dit aktive forudgående samtykke i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10, stk. 1. Du vil ikke blive kontaktet direkte af vores samarbejdspartnere, ligesom vi heller ikke videregiver dine oplysninger til dem.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig

Konkurrence: For at deltage i konkurrencen er det nødvendigt at indhente oplysninger i form af dit navn, oplysning om din deltagelse, din e-mail og nationalitet. Hvis du vinder konkurrencen, er det i visse tilfælde yderligere nødvendigt at indhente oplysninger om din adresse og telefonnummer, for at præmien kan blive leveret.

Nyhedsbrev: Vi behandler oplysninger om dit navn, e-mail, samtykkeerklæring og nationalitet med henblik på at sende dig relevante nyheder.

Hvem deler vi oplysningerne med
For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med LEGO House leverer relevante ydelser. Det kan fx. være leverandører af IT-løsninger, mailsystemer, nyhedsbreve og koncernforbundne selskaber. Sådanne leverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen eller for at forfølge retskrav, være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til advokater, revisorer, domstole, koncernselskaber selskaber og offentlige myndigheder. Videregivelsen sker for at gøre retskrav gældende, hvilket er i samfundets interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller for at overholde en retlig forpligtelse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

2. Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS

Vi overfører, opbevarer og behandler dine oplysninger (inkl. personoplysninger og indhold) både i og uden for Danmark. Hvor end i verden dine personoplysninger overdrages, opbevares eller behandles af os eller af en leverandør på vores vegne, vil vi tage rimelige forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger.

I nogle tilfælde vil vi overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Hvis dine personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, vil en sådan overførsel ske på følgende juridiske grundlag:

  • Bindende virksomhedsregler
  • Landet er godkendt som et såkaldt ”sikkert” ikke EU/EØS-land
  • Hvis landet ikke er godkendt som et ”sikkert” ikke EU/EØS-land, overfører vi oplysninger på baggrund af standardbestemmelser vedtaget af EU-kommissionen eller på baggrund af enhver anden kontrakt, som er godkendt af den kompetente myndighed.

Hvor har vi dine oplysninger fra

De oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med din tilmelding til konkurrencen og nyhedsbrevet.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

Konkurrence: Efter konkurrencens afslutning opbevares personoplysninger alene som led i dokumentationen for din tilmelding til konkurrencen og nyhedsbrevet. Oplysningerne opbevares som minimum I 2 år fra konkurrencens afslutning eller din tilbagekaldelse af tilmeldingen til konkurrencen.

Nyhedsbrev: Dine personoplysninger slettes, når markedsføringssamtykket tilbagekaldes eller hvis vi ikke udnytter samtykket inden for en periode af 1 år. Selve samtykkeerklæringen opbevares dog i 2 år efter tilbagekaldelse af samtykket eller som følge af samtykkets udløb. Når markedsføringssamtykket er tilbagekaldt, vil vi dermed ikke herefter behandle dine personoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve længere og ej heller til anden markedsføring.

3. Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve fra LEGO House, kan du til enhver tid klikke på "Afmeld nyhedsbrev" i bunden af nyhedsbrevet. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

4. Cookies

Hvis du tilmelder dig via vores hjemmeside, placerer vi altid nødvendige cookies på dit terminaludstyr. Med dit forudgående samtykke kan vi og tredjeparter også placere cookies til andre formål. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik samt i pop-op vinduet for cookies.

5. Dine rettigheder
  • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger, herunder indsigelse mod behandling til brug for markedsføring og behandlinger, der er baseret på vores legitime interesse.
  • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven.
  • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger.
  • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
  • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve fra LEGO House, kan du til enhver tid klikke på "Afmeld nyhedsbrev" i bunden af nyhedsbrevet.

Alle andre henvendelser kan rettes til LEGO House (se kontaktoplysninger nedenfor).

6. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

LEGO House A/S
Ole Kirks Vej 1, 7190 Billund
Danmark
CVR-nr.: 16632635
Telefon: +45 8282 0400
Mail: info@legohouse.com

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

7. Ændringer til denne persondatapolitik

Fra tid til anden kan vi ændre denne persondatapolitik, så den imødekommer nye teknologier, branchepraksis, lovkrav eller af andre årsager.