LG Fish

LEGO® House skoleprogram

Velkommen til vores læringsunivers

I LEGO® House har du mulighed for tage din 1.-6. klasse med til en magisk skoledag i vores inspirerende rammer. Vi har fire skolelektioner du kan vælge imellem, og fælles for dem er, at du lærer gennem leg. Her på siden kan du læse mere om vores tilgang til leg og læring, du finder beskrivelser af de fire skolelektioner og praktiske oplysninger til booking og planlægning af skolebesøget.

Læring gennem leg

Leg er hjernens foretrukne måde at lære på!

Gennem leg kan vi udforske, undersøge og afprøve metoder til at håndtere udfordringer i virkelighedens verden. Kompetencer inden for problemløsning, kreativitet, empati, kommunikation og teamwork er alle funderet i leg. Derfor er LEGO House skoleprogrammet baseret på en legende tilgang til læring. Børns læring bør fokusere på at udvikle en holistisk tilgang, der ruster dem til de udfordringer, de vil møde i livet.

Se Videoen

Læring er en del af alt, hvad vi gør

Den legende tilgang til læring, der benyttes i skoleprogrammet i LEGO House, er udviklet gennem flere årtiers samarbejde mellem LEGO Fonden og nogle af verdens førende forskere i kreativitet, leg og læring. I LEGO House har vi udviklet et skoleprogram, der bygger på de fem karakteristika, der kendetegner den legende læring, henholdsvis: Glæde, Mening, Aktiv deltagelse, Gentagelse og Social interaktion. På LEGO klods sprog betyder det, at vi i LEGO House bygger på en holistisk tilgang med udgangspunkt i fem kompetencer, henholdsvis den fysiske, kreative, kognitive, sociale og emotionelle kompetence. Lektionerne tager udgangspunkt i én af ovenstående, men drager paralleller til de resterende kompetencer.
Alle lektioner baserer sig desuden på Fælles Mål for den danske Folkeskole.

Det er vigtigt for os, at LEGO House er et tilbud til så mange skoleelever som muligt fra hele landet. Derfor giver LEGO Fonden et økonomisk bidrag til skolebesøget i LEGO House.

Se mere under priser og booking.

Læring gennem leg - de fem kompetencer.

Fem oplevelszoner - fem kompetencer

Denne holistiske tilgang til børns udvikling afspejles i indretningen af LEGO House, der er bygget op omkring forskellige Oplevelseszoner. Hver af zonerne fokuserer på én af følgende fem overordnede kompetencer, der samme gør sig gældende ved hver af skolelektionerne:

  • Blå Zone har fokus på kognitive kompetencer
  • Grøn Zone har fokus på sociale kompetencer
  • Gul Zone har fokus på følelsesmæssige kompetencer
  • Rød Zone har fokus på kreative kompetencer
  • Tagterrasserne har fokus på fysiske kompetencer

Det er vigtigt at understrege, at disse kompetencer ikke står alene, men supplerer hinanden.

Ægte legende læring

Fælles for alle skolelektioner i LEGO House er, at børnene får en legende læringsoplevelse baseret på følgende:

Glæde. Når børn er glade for det, de laver og er internt motiverede, søger de helt naturligt information, sætter en ære i at prøve udfordringer og husker derfor ting længere. Skoleprogrammet er bygget op omkring leg.

Mening. Børn lærer gennem relevante og meningsfyldte oplevelser ved at udforske kendte ting i omgivelserne. Skoleprogrammet skaber forbindelse mellem konteksten og det, børnene allerede kender og er interesserede i.

Aktiv deltagelse. Når børn er aktive kombinerer de bevægelse og læring, og husker dermed ting bedre og mere effektivt. Der indgår naturligvis LEGO klodser i skoleprogrammet for at sikre, at alle børn bliver aktivt involverede.

Gentagelser. Børn lærer mest effektivt, når de eksperimenterer med idéer, når de frembringer noget nyt, og når de øver gentagelser ved at sammenholde nye oplysninger med deres hidtidige forståelse. Skoleprogrammet indeholder gentagelsessløjfer. Med LEGO klodser er det nemt at bygge ting, man forestiller sig, skille ting ad og afprøve nye muligheder.

Social interaktion. Børn opbygger deres viden gennem dialog med andre mennesker. Hjernen lærer effektivt gennem social interaktion, ved at skabe noget i fællesskab og ved at dele skaberglæden. Skoleprogrammet bygger på, at børnene samarbejder og deler det, de laver.

Green

Udforsk andre områder