Læring-gennem-leg
Others - Play Agent: Lineup

LEGO® House skoleprogram

Velkommen til vores læringsunivers

I LEGO® House har du mulighed for tage din 1.-6.klasse med til en magisk skoledag i vores inspirerende rammer. Vi har fem skoleprogrammer du kan vælge imellem, og fælles for dem er, at du lærer gennem leg. Her på siden kan du læse mere om vores tilgang til leg og læring, du finder beskrivelser af de fem skolelektioner og praktiske oplysninger til booking og planlægning af skolebesøget.

Læring gennem leg

Leg er hjernens foretrukne måde at lære på!

Gennem leg kan vi udforske, undersøge og afprøve metoder til at håndtere lignende udfordringer i virkelighedens verden. Kompetencer inden for problemløsning, kreativitet, empati, kommunikation og teamwork er alle funderet i leg. Derfor er alle vores skoleprogrammer i LEGO House baseret på en legende tilgang til læring. Børns læring bør fokusere på at udvikle holistiske kompetencer, der ruster dem til de udfordringer, de vil møde i livet.

Se Videoen

Læring er en del af alt, hvad vi gør

Den legende tilgang til læring, som skoleprogrammerne i LEGO House bygger på, er udviklet gennem flere årtiers samarbejde mellem LEGO® Fonden og nogle af verdens førende forskere i kreativitet, leg og læring. I LEGO House har vi udviklet et skoleprogram der bygger på de fem karakteristika der kendetegner den legende læring, og de fem holistiske kompetencer vi bruger og udvikler hele livet.

Alle lektioner baserer sig desuden på Fælles Mål for den danske Folkeskole.

Det er vigtigt for os, at LEGO House bliver et tilbud til så mange børn som muligt fra hele landet. Derfor refunderer LEGO Fonden 50 % af indgangsentréen pr. elev og giver et økonomisk bidrag til transport til LEGO House.

Se mere under priser og praktiske oplysninger.

Læring gennem leg - de fem kompetencer.

Fem legezoner - fem kompetencer

Denne holistiske tilgang til børns udvikling afspejles i indretningen af LEGO House, der indeholder fire zoner og et udendørs legeområde. Hver af zonerne, ligesom hver af lektionerne, fokuserer på én af følgende fem overordnede kompetencer, som vi synes er afgørende:

  • Blå Zone har fokus på kognitive kompetencer
  • Grøn Zone har fokus på sociale kompetencer
  • Gul Zone har fokus på følelsesmæssige kompetencer
  • Rød Zone har fokus på kreative kompetencer
  • Tagterrasserne har fokus på fysiske kompetencer

Det er vigtigt at understrege, at disse kompetencer ikke står alene, men supplerer hinanden.

Ægte legende læring

Fælles for alle skoleprogrammer i LEGO House er, at børnene får en legende læringsoplevelse baseret på følgende:

  • Glæde. Når børn er glade for det, de laver og er internt motiverede, søger de helt naturligt information, sætter en ære i at prøve udfordringer og husker derfor ting længere. Alle vores programmer er bygget op omkring leg.
  • Mening. Børn lærer gennem relevante og meningsfyldte oplevelser ved at udforske kendte ting i omgivelserne. Vores skoleprogram skaber forbindelse mellem konteksten og det, børnene allerede kender og er interesserede i.
  • Aktiv deltagelse. Når børn er aktive i stedet for blot at sidde og se og lytte, kombinerer de bevægelse og læring og husker dermed ting bedre og mere effektivt. Der indgår naturligvis LEGO klodser i alle vores programmer for at sikre, at alle børn bliver aktivt involverede.
  • Gentagelser. Børn lærer mest effektivt, når de eksperimenterer med idéer, når de frembringer noget nyt, og når de øver gentagelser ved at sammenholde nye oplysninger med deres hidtidige forståelse. Skoleprogrammerne indeholder gentagelsessløjfer. Med LEGO klodser er det nemt at bygge ting, man forestiller sig, skille ting ad og afprøve nye muligheder.
  • Social interaktion. Børn opbygger deres viden gennem dialog med andre mennesker. Hjernen lærer effektivt gennem social interaktion, ved at skabe noget i fællesskab og ved at dele skaberglæden. Skoleprogrammerne bygger på, at børnene samarbejder og deler det, de laver.
Blue

Udforsk andre områder