LEGO House regler & retningslinjer

Regler og retningslinjer for LEGO® House

For at sikre dig den bedste oplevelse i LEGO® House har vi opstillet en række regler for besøget i huset, som vi beder dig følge. Overtrædelse af de beskrevne regler og retningslinjer kan medføre bortvisning uden kompensation og i grove tilfælde politianmeldelse. Vi takker for din forståelse og ønsker dig god fornøjelse i LEGO House.

1. Adgang til LEGO House Oplevelseszoner

 • Der er adgang til Oplevelseszonerne indenfor de oplyste åbningstider med gyldig billet eller årskort.
 • Billetten er gyldig hele dagen og man kan frit gå ind og ud af zonerne under besøget.
 • LEGO House kan til enhver tid ændre de oplyste åbningstider eller lukke adgangen til huset i forhold til specielt opståede situationer, herunder sikkerhedsmæssige hensyn.
 • Årskort er personlige og må ikke udlånes til andre. Ved misbrug, vil årskortet blive spærret.
 • Børn til og med 12 år skal være ifølge en voksen.

2. Generelt

 • • LEGO House er forbeholdt gående gæster. Det er ikke tilladt at færdes på rulleskøjter, rullesko, skateboard, løbehjul, og lign. i huset. Gæster med funktionsnedsættelse må selvfølgelig medbringe kørestole eller andre nødvendige hjælpemidler.
 • Hunde er velkomne på arealerne omkring LEGO House, dog skal der tages hensyn til andre gæster, som besøger områderne. Hunde skal altid være i snor og må ikke efterlades uden opsyn. Det er ikke tilladt at tage sin hund eller andre kæledyr med op på terrasserne eller indenfor i LEGO House. Førerhunde og servicehunde er altid velkomne.
 • Der må ikke fjernes ting fra skraldespandene på LEGO House matriklen.
 • Det er ikke tilladt at færdes synligt alkohol- eller rusmiddelpåvirket eller at optræde truende, generende eller på anden måde utilstedelig.
 • Alkohol skal nydes i vores madområder og i passende mængder, der ikke er til gene for andre gæster.
 • Vi forbeholder os retten til at nægte adgang til gæster i upassende påklædning som f.eks. badetøj eller tøj med anstødelige symboler eller budskaber påtrykt.
 • Beskadigelse af bygninger, udsmykning, inventar eller andet er ikke tilladt på LEGO House matriklen.
 • Opsætning af plakater samt uddeling af brochurer er ikke tilladt på LEGO House matriklen.
 • Politisk eller religiøs propaganda er ikke tilladt.
 • LEGO House er et røgfrit hus. Rygning og brug af e-cigaretter er kun tilladt i det udendørs afmærket rygeområde.
 • Enhver form for droner på eller over LEGO House område er ikke tilladt.
 • Anvisninger fra LEGO House medarbejdere skal altid imødekommes.

3. Sikkerhed

 • LEGO House er videoovervåget.
 • Som gæst i LEGO House er man velkommen til at tage billeder og filme til privat brug. Vis hensyn til husets gæster og undgå, at de kommer med på billederne og filmoptagelser.
 • Børn, som leger på terrasserne i LEGO House, skal altid være under opsyn af en voksen.

Følgende må ikke medbringes i LEGO House

 • Alle typer af illegale genstande i henhold til dansk lov, inklusive våben, genstande som kan anvendes som våben eller genstande som kan udgøre en fare for gæster og medarbejdere i LEGO House. Ulovlige genstande vil blive konfiskeret og videregivet til politiet, og der vil blive rejst tiltale.
 • Alle former for fyrværkeri.
 • Alle former for grilludstyr gælder inde såvel som ude på LEGO House matriklen.
 • Rullende transportmidler, herunder løbehjul, skateboards, rulleskøjter, rullesko m.v. Handicaptransportmidler er dog undtaget.
 • Ghettoblasters og andre former for musikanlæg.
 • Droner og andre fjernstyrede genstande.
 • Skarpe genstande som for eksempel værktøj, sakse, skruetrækkere og lignende.
 • Knive, som ikke har et anvendelsesmæssigt formål.

Følgende er ikke tilladt i LEGO House

 • Truende eller voldelig adfærd over for andre gæster eller personale i LEGO House. Dette politianmeldes og medfører bortvisning fra huset.
 • Tyveri og hærværk, eller forsøg herpå, er ikke tilladt. Dette politianmeldes og medfører bortvisning fra huset.
 • Antændelse og anvendelse af fyrværkeri eller anden form for pyroteknik er ikke tilladt.
 • Enhver form for anvendelse af euforiserende stoffer er ikke tilladt og medfører bortvisning samt politianmeldelse.
 • Det er ikke tilladt at være udklædt på en måde, der medfører risiko for, at øvrige gæster i LEGO House kan forveksle udklædningen med en af husets medarbejdere eller ekstern underholdning bestilt af LEGO House med mindre andet er kommunikeret. Det er altid vurderingen fra medarbejderne i LEGO House, der er gældende.
 • Det er ikke tilladt at efterlade tasker, bagage, picnickurve og lignende på LEGO House matriklen. Efterladt bagage vil blive fjernet.
 • LEGO House forbeholder sig til enhver tid ret til at nægte adgang for eller bortvise enkeltpersoner eller grupper, der ikke følger personalets henstillinger, regler og sikkerhedsanvisninger, herunder også enkeltpersoner eller grupper, der ved deres påklædning eller generelle adfærd fremstår utryghedsskabende overfor andre gæster eller medarbejdere.

4. Mad og drikke

 • Mad- og drikkevarer må medbringes i LEGO House. Medbragt mad og drikkevarer må nydes i picnicområdet i LEGO Square, på terrasserne og pladserne udenfor. I resten af LEGO House må man ikke nyde medbragt mad og drikke.