Skoleprogram i LEGO House - læring gennem leg

Tag klassen med i LEGO® House

LEGO® House tilbyder lektioner til skoleelever fra 1.-6. klassetrin. Alle skolelektioner er baseret på læring gennem leg filosofien og tilrettelagt efter de danske læringsmål. I LEGO klods sprog betyder det, at LEGO House bygger på en holistisk tilgang med udgangspunkt i fem kompetencer, henholdsvis den fysiske, kreative, kognitive, sociale og emotionelle kompetence. Lektionerne tager udgangspunkt i én af ovenstående, men drager paralleller til de resterende kompetencer.

Skoledagen i LEGO House starter kl. 10 og slutter kl. 15 og er faciliteret af en af de dygtige Play Agents.

Skoleprogrammer