LEGO House persondatapolitik
Others - Masterpiece Gallery: Left

LEGO® House persondatapolitik

Senest ændret: januar 2024

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

LEGO® House A/S
Ole Kirks Plads 1
7190 Billund
CVR nr.: 44478145 
E-mail: info@legohouse.com 

1.1. Hvis du kontakter LEGO House

Hvad er formålet med at behandle dine oplysninger?
Vi behandler dine oplysninger for at:

 • besvare dine spørgsmål pr. mail, telefon eller ved fysisk henvendelse
 • yde generel kundeservice
 • opladning af mobile enheder
 • administrere arrangementer
 • GDPR-henvendelser
 • arrangere forsendelser
 • udlåne effekter tilhørende LEGO House
 • refundering
 • glemte sager
 • øvrige gæstehenvendelser

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine oplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af:

 • Den aftale du har indgået med LEGO House i relation til dit årskort, deltagelse i arrangementer, udlån af effekter tilhørende LEGO House og opladning af mobileenheder samt øvrige aftaler med vores gæster jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(b).
 • Dine personoplysninger behandles ligeledes med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a), såfremt behandlingen er baseret på dit samtykke.
 • Hvor vi er pålagt ved lov at behandle dine personoplysninger behandles de med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(c), det kan være i forbindelse med en anmodning der relaterer sig til GDPR, refundering af betaling, køb eller covid-19 registrering.
 • Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at yde service til dig i forbindelse med din henvendelse eller dit besøg i LEGO House jf. art. 6(1)(f). Karakteren af behandlingen og karakteren af de data vi behandler, sammenholdt med at vi alene behandler oplysningerne på opfordring fra de registrerede medfører i at vi kan udføre behandlingen på baggrund af legitim interesse.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler som udgangspunkt følgende oplysninger om dig:

 • Gæstehenvendelser: Navn, e-mailadresse eller telefonnummer
 • Glemte sager: Navn, e-mailadresse eller telefonnummer
 • Refunderinger: Navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer, sagsnummer, bankoplysninger
 • Udlån af LEGO House genstande og skabe: Telefonnummer og navn
 • Forsendelser: Navn, adresse, telefonnummer
 • Arrangementer: Navn, e-mailadresse, telefonnummer og sagsnummer
 • Opladning af mobile enheder: Navn og telefonnummer

Hvem deler vi oplysningerne med?
Vi deler ikke dine oplysninger med andre selskaber, dog anvender vi databehandlere til at levere bl.a. IT-systemer og support heraf. Hvor vi anvender databehandlere, indgår vi databehandleraftaler med databehandlerne, så det sikres, at dine personoplysninger kun behandles til formålet og på en sikker måde.

Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS
Se punkt 2. nedenfor.

Hvor har vi dine oplysninger fra?
Vi behandler kun de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med din kontakt til LEGO House.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere end nødvendigt, hvilket kan variere alt efter det formål som oplysningerne blev indsamlet til eller om vi er pålagt ved lov at opbevare oplysningerne.

 • Generel kundeservice: Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt i relation til det formål, oplysningerne blev indsamlet eller indleveret til.
 • Refundering: oplysninger der relaterer sig til bogføring opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.
 • Opladning af mobile enheder, udlån af effekter tilhørende LEGO House, glemte sager og øvrige gæstehenvendelser: Personoplysningerne slettes umiddelbart efter ekspeditionen.
 • Administration af arrangementer: Oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige i relation til det formål, de blev indsamlet til, hvilket kan variere f.eks. i relation til arrangementer, der arrangeres måneder i forvejen eller via ventelister.
 • GDPR-henvendelser: Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at besvare henvendelsen.
 • Forsendelser: Oplysningerne opbevares, så længe der er behov for at kunne dokumentere en forsendelse og indholdet heraf.
1.2. Billetkøb og køb af årskort

Hvem behandler vi personoplysninger om?

 • Køber af billet eller årskort
 • Gæster

Hvad er formålet med at behandle dine oplysninger?

 • At levere de ønskede billetter og årskort
 • Betaling og bogføring af køb
 • Udarbejdelse af anonymiserede statistikker over besøgende
 • Personliggørelse af oplevelsen

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine oplysninger?

 • Vi behandler dine oplysninger for at levere de ønskede billetter og årskort med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b), idet behandlingen er nødvendig til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, og for at du kan identificere dig som værende omfattet af aftalen.
 • Vi behandler din faktura og betalingsoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c), idet vi er pålagt ved lov at bogføre indtægter og udgifter.
 • Vi behandler dine oplysninger til at udarbejde statistik over besøgende og personificere oplevelserne med hjemmel i vores legitime interesse i at kende sammensætningen af vores kunder og forbedre vores oplevelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f). Karakteren af behandlingen og karakteren af de data vi behandler, sammenholdt med at vi alene behandler oplysningerne til interne statistikker og for at gøre din oplevelse mere bedre medfører at vi kan anvende legitim interesse til at behandle dine personoplysninger.
 • Vi behandler det navn du vælger at tilknytte dit armbånd til personliggørelse af oplevelsen med hjemmel i vores legitime interesse i at tilbyde en personlig oplevelse til vores kunder jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f). Vi har en legitim interesse i at tilbyde det bedst mulige produkt til vore besøgende, vi anvender alene fornavn til personliggørelse, og de besøgende har mulighed for selv at angive et alias såfremt de foretrækker dette.

Hvilke oplysninger indsamler og behandler vi om dig?

 • Ved køb af billet: Fornavn, e-mailadresse, betalingskortoplysninger, IP-adr., alder
 • Bogføring: Antal gæster, betalingsmåde, betaling (beløb), rabatbeløb, betalingssted, betalingstype, betalingstidspunkt
 • Ved køb af årskort: Fulde navn, e-mailadresse, aldersgruppe og foto
 • Statistik: Alder, nationalitet, postnummer, billettype og bookingdato
 • Personificering: Fornavn og aldersgruppe

Hvem deler vi oplysningerne med?

Vi overlader personoplysningerne til leverandører af forskellige services (databehandlere), som behandler personoplysningerne på vegne af LEGO House og i overensstemmelse med vores instruks. Vi anvender databehandlere til fx:

 • At levere IT-systemer, software, support eller konsulentydelser.
 • Vi kan desuden videregive dine oplysninger til banker og leverandører af betalingsløsninger, revisorer, advokater og andre rådgivere samt offentlige myndigheder, hvor loven kræver det.

Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS
Se punkt 2. nedenfor.

Hvor har vi dine oplysninger fra?
Direkte fra dig eller fra den person, som booker billet eller køber årskort i dit navn.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere end nødvendigt, hvilket kan variere alt efter det formål, som oplysningerne blev indsamlet til, eller om vi er pålagt ved lov at opbevare oplysningerne.

 • For billet- og årskortkøb: Vi opbevarer bogføringsoplysninger i 5 år plus løbende regnskabsår. Data i forbindelse med besøget opbevares i henhold til privatlivspolitikken for oplevelser.
 • Ved køb af årskort: Vi opbevarer dine oplysninger i årskortets løbetid.
 • Statistik: Oplysningerne til statistiske formål opbevares anonymiseres.
 • Personificering: Oplysningerne slettes 29 dage efter dit besøg.
1.3. LEGO® Butikken
 • Vi gør opmærksom på at LEGO butikken i LEGO House ikke er en del af LEGO House, men drevet af LEGO System A/S.
 • Når du besøger butikken, skal du være opmærksom på, at LEGO System A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger på de af LEGO System A/S’ oplyste vilkår.

Se venligst Fortrolighedspolitik - Meddelelser og politikker - Juridiske oplysninger - LEGO.com DK

1.4. Restaurantbesøg

Hvad er formålet med at behandle dine oplysninger?
Vi anvender dine personoplysninger til at reservere bord til de ønskede antal personer.

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine oplysninger?
Ved reservation af bord anvender vi databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b) som grundlag for at behandle disse oplysninger, da der er tale om oplysninger, som er nødvendige for at opfylde aftalen om reservation af bord.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Ved reservation af bord via Dinnerbooking modtager vi: navn, postnummer, telefonnummer og din e-mailadresse og eventuelle yderligere oplysninger via Dinnerbooking, der er registreret i din brugerprofil, eller er samlet om dig fra andre restauranter.

Hvem deler vi oplysningerne med?
Vi overlader personoplysningerne til leverandører af forskellige services (databehandlere), som behandler personoplysningerne på vegne af LEGO House og i overensstemmelse med vores instruks. Vi anvender databehandlere til fx:

 • At levere IT-systemer, software, support eller konsulentydelser
 • Vi kan desuden videregive dine oplysninger til banker og leverandører af betalingsløsninger, revisorer, advokater og andre rådgivere samt offentlige myndigheder, hvor loven kræver dette
 • Du skal være opmærksom på, at du vil blive bedt om at oprette en særskilt konto ved Dinnerbooking.com i forbindelse med din booking. Dinnerbooking.com er i den forbindelse dataansvarlig for din brugerprofil. LEGO House er alene dataansvarlig for de oplysninger der tilgår os via Dinnerbooking. Du finder deres privatlivspolitik her: Privatlivspolitik – Terms and conditions (dinnerbooking.com)

Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS
Se punkt 2. nedenfor.

Hvor har vi dine oplysninger fra?
De oplysninger du har afgivet i forbindelse med din reservation og oplysningerne fra din Dinnerbooking-profil som er delt med os via din booking med din Dinnerbooking-profil.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi har adgang til dine booking oplysninger i 90 dage via Dinnerbooking, hvorefter dine data slettes via anonymisering.

1.5. LEGO House Memories

Hvad er formålet med at behandle dine oplysninger?
Ved ankomst til LEGO House får du udleveret et personligt armbånd med (for)navn. Armbåndet fungerer som adgangsbillet og kan gemme ”minder” fra dagen som beskrevet nedenfor.

Under besøget i LEGO House kan du gemme oplevelser (”Minder”) fra dagen, eksempelvis billeder af dig selv, dine LEGO Modeller og selvlavede film. Minderne er direkte tilknyttet dit personlige armbånd, der indeholder en RFID chip og kan efterfølgende downloades via www.legohouse-memories.com i en begrænset periode. Dette står nærmere beskrevet på vores her.

Ved de enkelte billeder og videoer registreres hvilken station, der er benyttet og tidspunktet herfor. Disse oplysninger anvendes alene til under besøget at kunne give dig overblik over, hvilke områder af huset du allerede har besøgt.

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine oplysninger?
Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f) som grundlag for at behandle og opbevare billeder og videoer af dig, da vi har en legitim interesse i at kunne tilbyde vores besøgende den bedst mulige oplevelse ved besøg i LEGO House, herunder at give vores gæster adgang til egne billeder, modeller og videoer og herved mulighed for at genopleve dagen i LEGO House. Oplysningerne behandles sikkert og kan alene tilgås af gæsterne i en begrænset periode.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler alene normale personoplysninger om dig i form af det navn, du har valgt at opgive ved registrering og de ting du har lavet og registreret via armbåndet under dit besøg i LEGO House.

Hvem deler vi oplysningerne med?
Vi overlader personoplysningerne til leverandører af forskellige services (databehandlere), som behandler personoplysningerne på vegne af LEGO House og i overensstemmelse med vores instruks. Vi anvender databehandlere til fx:

 • At levere IT-systemer, software, support eller konsulentydelser
 • Vi kan desuden videregive dine oplysninger til advokater og andre rådgivere samt offentlige myndigheder hvor loven kræver dette

Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS
Se punkt 2. nedenfor.

Hvor har vi dine oplysninger fra?
Fra dig selv, via de aktiviteter og oplevelser du har registreret på dit personlige armbånd.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Dine data opbevares i 29 dage, hvorefter de bliver slettet. Ønsker du dem slettet før skal du blot kontakte os.

1.6. Markedsføring

Hvad er formålet med at behandle dine oplysninger?
Vi bruger dine personoplysninger til målrettet annoncering, herunder retargeting kampagner, på udvalgte hjemmesider og sociale medier afhængigt af dit cookiesamtykke.

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine oplysninger?
Vi sender dig markedsføring som følge af dit samtykke til modtagelse af markedsføring via vores cookiebanner og anvender dine persondata på baggrund af vores legitime interesse i at markedsføre LEGO House jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f).

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler oplysninger, som du giver os, når du bruger vores hjemmeside samt øvrige kanaler (herunder sociale medier og nyhedsbreve). Oplysningerne, vi behandler, er bl.a. placeringsoplysninger fra enten mobil enhed eller IP-adresse, tekniske data og klikadfærd.

Hvem deler vi oplysningerne med?
Vi overlader personoplysningerne til leverandører af forskellige services (databehandlere), som behandler personoplysningerne på vegne af LEGO House og i overensstemmelse med vores instruks. Vi anvender databehandlere til fx:

 • At levere IT-systemer, software, support eller konsulentydelser.
 • Vi kan desuden videregive dine oplysninger til advokater og andre rådgivere samt offentlige myndigheder hvor loven kræver dette

Vi videregiver dine oplysninger til tredjemand i forbindelse med markedsføring, såfremt du har samtykket til det, Det sker via vores cookies. Du kan se mere herom i cookiepolitikken.

Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS
Se punkt 2. nedenfor.

Hvor har vi dine oplysninger fra?
De oplysninger, som du afgiver i forbindelse med, at du accepterer vores anvendelse af cookies til markedsføring. Vi kombinerer din adfærd på vores site med dine præferencer for at kunne sende/vise dig relevant markedsføring.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi sletter eller anonymiserer de data, der er indhentet via cookies, såfremt du tilbagekalder dit samtykke. Du kan se mere herom i vores cookiepolitik, hvor du også kan tilbagekalde dit samtykke.

1.7. Nyhedsbrev med tilhørende konkurrence

Hvad er formålet med at behandle dine oplysninger?
Konkurrence: Vi behandler dine personoplysninger for at registrere din deltagelse i konkurrencen og for at kontakte dig, hvis du har vundet.

Nyhedsbrev: Vi behandler dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring af vores og vores samarbejdspartneres produkter, via vores nyhedsbrev.

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine oplysninger?
Konkurrence: Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er kontrakten mellem dig og LEGO House, da du accepterer vores konkurrencebetingelse som betingelse for at deltage i konkurrencen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Nyhedsbrev: Vi behandler dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring på baggrund af vores legitime interesse i at sælge vores og vores samarbejdspartneres produkter og services jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi sender dog alene markedsføringsmateriale via e-mail på baggrund af dit aktive forudgående samtykke i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10, stk. 1. Du vil ikke blive kontaktet direkte af vores samarbejdspartnere, ligesom vi heller ikke videregiver dine oplysninger til dem.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Konkurrence: For at deltage i konkurrencen er det nødvendigt at indhente oplysninger i form af dit navn, oplysning om din deltagelse, din e-mail og nationalitet. Hvis du vinder konkurrencen, er det i visse tilfælde yderligere nødvendigt at indhente oplysninger om din adresse og telefonnummer, for at præmien kan blive leveret.

Nyhedsbrev: Vi behandler oplysninger om dit navn, e-mail, samtykkeerklæring og nationalitet med henblik på at sende dig relevante nyheder.

Hvem deler vi oplysningerne med?
For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med LEGO House leverer relevante ydelser. Det kan fx. være leverandører af IT-løsninger, mailsystemer, nyhedsbreve og koncernforbundne selskaber. Sådanne leverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen eller for at forfølge retskrav, være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til advokater, revisorer, domstole, koncernselskaber selskaber og offentlige myndigheder. Videregivelsen sker for at gøre retskrav gældende, hvilket er i samfundets interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller for at overholde en retlig forpligtelse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS
Se punkt 2. nedenfor. 

Hvor har vi dine oplysninger fra?
De oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med din tilmelding til konkurrencen og nyhedsbrevet.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Konkurrence: Efter konkurrencens afslutning opbevares personoplysninger alene som led i dokumentationen for din tilmelding til konkurrencen og nyhedsbrevet. Oplysningerne opbevares som minimum I 2 år fra konkurrencens afslutning eller din tilbagekaldelse af tilmeldingen til konkurrencen.

Nyhedsbrev: Dine personoplysninger slettes, når markedsføringssamtykket tilbagekaldes eller hvis vi ikke udnytter samtykket inden for en periode af 1 år. Selve samtykkeerklæringen opbevares dog i 2 år efter tilbagekaldelse af samtykket eller som følge af samtykkets udløb. Når markedsføringssamtykket er tilbagekaldt, vil vi dermed ikke herefter behandle dine personoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve længere og ej heller til anden markedsføring.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve fra LEGO House, kan du til enhver tid klikke på "Afmeld nyhedsbrev" i bunden af nyhedsbrevet. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

1.8. Brug af fotos, video- og lydoptagelser

Har du givet samtykke til brug af fotos, video og lydoptagelser af dig i forbindelse med dit besøg, kan du her gense, hvordan vi behandler dine personoplysninger: Samtykkeerklæring (legohouse.com).

1.9. Skolebesøg

Hvad er formålet med at behandle dine oplysninger?
Vi indsamler og behandler personoplysninger for at kunne booke og afvikle skolebesøg og evt. efterfølgende kundetilfredshedsundersøgelse.

 • Forud for besøget indsamler vi en liste fra skolen med fornavne på de besøgende lærere og elever med henblik på at kunne udstede et personligt armbånd med (for)navn til de besøgende. Armbåndet fungerer som adgangsbillet og kan gemme ”Memories” fra dagen, som beskrevet nedenfor.
 • Transport er transport tilvalgt behandler vi kontaktlærerens persondata som anført til at booke og afvikle transporten.
 • Under besøget i LEGO House kan de besøgende lærere og elever gemme oplevelser (”Memories”) fra dagen, eksempelvis billeder af dem selv, egne LEGO Modeller og selvlavede film. Memories er direkte tilknyttet den besøgendes personlige armbånd, der indeholder en chip, og kan efterfølgende downloades via vores hjemmeside i en begrænset periode. Dette står nærmere beskrevet på vores hjemmeside.
  Ved de enkelte billeder og videoer registreres hvilken station, der er benyttet, og tidspunktet herfor. Disse oplysninger anvendes alene til under besøget at kunne give gæsten overblik over, hvilke områder af huset, gæsten allerede har besøgt.
 • Efter besøget i LEGO House kan vi benytte kontaktoplysningerne på kontaktlæreren til at følge op på besøget, herunder børnenes oplevelse af besøget, de forskellige aktiviteter m.v. Der vil udelukkende være tale om generelle iagttagelser og ikke oplysninger, der kan identificere den enkelte elev.

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine oplysninger?

 • Ved booking af besøg anvender vi databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b) som grundlag for at behandle disse oplysninger, da der er tale om oplysninger, som er nødvendige at behandle for at tilrettelægge og afvikle skolebesøget og evt. transport.
 • Ved afvikling af besøg anvender vi interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f) som grundlag for at behandle og opbevare billeder og videoer af de besøgende lærere og elever, da vi har en legitim interesse i at kunne tilbyde vores besøgende den bedst mulige oplevelse ved besøg i LEGO House, herunder at give vores gæster adgang til egne billeder, modeller og videoer og herved mulighed for at genopleve dagen i LEGO House.
 • Ved Surveys/tilfredshedsundersøger anvender vi interesseafvejningsreglen i databeskyttelses-forordningens art. 6(1)(f), da vi har en legitim interesse i løbende af forbedre vores skolebesøg.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

 • Kontaktperson: Kontaktoplysninger (navn, e-mailadresse og telefonnummer) på den lærer, der står for besøget.
 • Deltagere: Fornavne på de besøgende lærere og elever.

Hvem deler vi oplysningerne med?
Vi overlader personoplysningerne til leverandører af forskellige services (databehandlere), som behandler personoplysningerne på vegne af LEGO House og i overensstemmelse med vores instruks. Vi anvender databehandlere til fx:

 • At levere IT-systemer, software, support eller konsulentydelser.
 • Vi kan desuden videregive dine oplysninger til banker og leverandører af betalingsløsninger, revisorer, advokater og andre rådgivere samt offentlige myndigheder hvor loven kræver dette.
 • Vi kan videregive personoplysninger til vores transportleverandør såfremt der i forbindelse med booking af skolebesøget er bestilt transport til og fra LEGO House. Videregivelsen vil i så fald ske for at kunne opfylde aftalen om levering af den ønskede transport i forbindelse med besøget.

Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS
Se punkt 2. nedenfor.

Hvor har vi dine oplysninger fra?
Vores oplysninger om dig kommer enten fra dig selv, hvis du er kontaktlærer eller også har du som kontaktlærer givet oplysninger om dine elever og evt. andre besøgende lærere eller deltagere.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere end nødvendigt, hvilket kan variere alt efter det formål, som oplysningerne blev indsamlet til eller om vi er pålagt ved lov at opbevare oplysningerne.

 • Personoplysninger, som indsamles via armbåndet under besøget (billeder og videoer), opbevares i 29 dage fra besøget, hvorefter de slettes.
 • Oplysninger modtaget i forbindelse med booking og afvikling af besøget, herunder kontaktoplysninger og liste med (for)navne, opbevares i maksimalt 6 måneder, hvorefter de slettes.
 • Er der tale om fakturaoplysninger, der opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens bestemmelser, slettes disse senest efter 5 år plus løbende regnskabsår (72 mdr.)
1.10. Videoovervågning

Hvad er formålet med at behandle dine oplysninger?
Vi har i LEGO House installeret videoovervågning ved indgange/indgangspartier, lokaler med særligt teknisk udstyr/IT serverrum samt ved lagerrum eller øvrige lokaler, hvor der opbevares værdier. Der er endvidere installeret videoovervågning i vores P-hus. De videoovervågede områder er tydeligt markeret ved skiltning.

Formålet med videoovervågningen er kriminalitetsforebyggelse og kontrol af adgange til lokaler med særligt teknisk udstyr/IT Serverrum eller værdier samt vores medarbejderes og gæsters sikkerhed.

Optagelser vil kun blive set og gennemgået i tilfælde af mistanke om kriminelle handlinger eller ved interne/eksterne revisioner. Optagelserne kan blive fremlagt for politiet i tilfælde af kriminelle handlinger, eller hvis fremlæggelsen på anden måde er underlagt lovkrav. Hvis det er nødvendigt at fremlægge optagelserne til andre formål end førnævnte, vil vi anmode om dit samtykke til en sådan fremlæggelse, hvis du indgår i optagelserne.

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine oplysninger?
Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f), som grundlag for denne registrering, da det er nødvendigt at registrere disse personoplysninger af hensyn til at sikre en tilstrækkelig grad af sikkerhed i forhold til uvedkommende adgang, mistænkelig adfærd og for at undgå kriminalitet. Vi anvender databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 som grundlag, hvis overvågningen afslører kriminelle handlinger.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
TV-overvågnings optagelser.

Hvem deler vi oplysningerne med?
Vi overlader personoplysningerne til leverandører af forskellige services (databehandlere), som behandler personoplysningerne på vegne af LEGO House og i overensstemmelse med vores instruks. Vi anvender databehandlere til fx:

 • At levere IT-systemer, software, support eller konsulentydelser.
 • Vi kan desuden videregive dine oplysninger til advokater og andre rådgivere samt offentlige myndigheder hvor loven kræver dette

Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS
Se punkt 2. nedenfor.

Hvor har vi dine oplysninger fra?
Videoovervågning af vores områder – se efter skiltningen.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Optagelser fra videoovervågning, der er sket med det formål at forebygge kriminalitet, bliver slettet eller anonymiseret senest 30 dage efter optagelsen, medmindre det er nødvendigt for os at opbevare optagelserne med det formål at håndtere en specifik sag f.eks. i forbindelse med at opklare en lovovertrædelse. Optagelser fra videoovervågning, der er sket med andre formål, vil blive slettet, når det ikke længere tjener til et formål at opbevare oplysningerne.

1.11. Cookies

Vi behandler personlige oplysninger via særlig teknologi, f.eks. cookies, når du besøger vores hjemmesider, kanaler eller programmer på tredjepartshjemmesider eller -platforme. Se vores politik vedr. cookies for yderligere oplysninger, herunder deaktivering af sporing og cookies: LEGO® House - Cookies politik (legohouse.com)

1.12. Facebook fanpage og Instagram

Hvornår gælder denne persondatapolitik?
Denne persondatapolitik gælder for LEGO House A/S’ (”LEGO House”) behandling af de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger LEGO Houses Facebookside (”Facebooksiden”) og LEGO House Instagramsiden eller når du deltager i konkurrencer via Facebook og Instagram, der afholdes af LEGO House. Persondatapolitikken supplerer Facebook Ireland Ltd.’s (”Facebook”) generelle persondatapolitik.

I det følgende anvendes "Facebook" og "Facebooksiden" også som betegnelse for Instagramsiden.

Hvem er dataansvarlig for mine personoplysninger?
LEGO House og Facebook er fælles dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

Facebooks selskabsoplysninger er:
Facebook Ireland Ltd.
4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR
D2 Dublin
IRELAND
Reg-nr.: 462932

LEGO House følger Datatilsynets retningslinjer vedrørende fælles dataansvar, og LEGO House forsøger med de gældende redskaber på bedst mulig vis at sikre, at du får informationer om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger Facebooksiden.

Facebook har i den forbindelse offentliggjort et bilag om det fælles dataansvar for ”Facebook Indblik” (på engelsk ”Facebook Insights”), som du kan finde her.

Hvilke personoplysninger indsamles på Facebook?
Afhængigt af din adfærd på Facebooksiden kan LEGO House og Facebook modtage følgende personoplysninger om dig:

 • Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på Facebooksiden
 • Kommentarer du efterlader på Facebookside
 • At du har besøgt Facebooksiden
 • Din adfærd og interesser på Facebooksiden
 • Personoplysninger indhentet i forbindelse med afholdelse af konkurrencer (fx navn og interesser)

Facebook anvender herudover Facebook Indblik på Facebooksiden for at indsamle statistiske oplysninger om besøgendes adfærd på siden, herunder alder, køn, parforholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder, oplysninger om køb og geografiske oplysninger. Til dette formål har Facebook placeret cookies på din enhed, når du besøger Facebooksiden. Hver cookie indeholder en unik identifikationskode, som forbliver aktiv i en periode af to år, medmindre de bliver slettet før udløbet af denne periode. Facebook modtager, gemmer og behandler dine personoplysninger gennem disse cookies.

For at læse mere om Facebooks brug af cookies på Facebooksiden, herunder også sletning, bedes du læse Facebooks generelle cookiepolitik.

Se Facebooks cookiepolitik via følgende link:
Facebook
Instagram

Hvad er formålet med behandlingen af dine personoplysninger?
LEGO House anvender også dine personoplysninger til at forbedre produkter, forbedre Facebooksiden og for at foretage undersøgelser, udarbejde statistik, udvikle og beskytte LEGO Houses services og produkter, herunder på baggrund af dine tilbagemeldinger. LEGO House bruger i den forbindelse aggregerede oplysninger, som Facebook stiller til rådighed igennem Facebooks cookies via ”Facebook Indblik”, fx oplysninger om alder, køn, parforholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder og oplysninger om køb og geografiske oplysninger.

Facebook behandler blandt andet dine personoplysninger for at gøre det muligt for Facebook at forbedre sit annoncesystem og for at give LEGO House statistikker, som Facebook blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på Facebooksiden, med henblik på at annoncere og tilpasse aktiviteterne på siden. Via cookies får Facebook og LEGO House således kendskab til, om du ”synes godt om” Facebooksiden, og benytter sidens applikationer, så Facebook og LEGO House kan tilpasse indholdet på Facebooksiden og udvikle funktioner, som du kunne være interesseret i.

Hvad er det juridiske grundlag for behandlingen?
LEGO House behandler dine personoplysninger som følge af LEGO Houses legitime interesse i at kunne forbedre LEGO Houses produkter og tjenester samt for at du, en ven eller et familiemedlem, kan deltage i en konkurrence med henblik på at vinde præmier (databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f)).

Facebook behandler dine personoplysninger som følge af Facebooks legitime interesser, herunder Facebooks interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f)). Facebook behandler yderligere dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan trække tilbage på et hvilket som helst tidspunkt via Facebook-indstillingerne (databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a)).

For mere information om Facebooks juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger henvises der til Facebooks generelle persondatapolitik under punktet ”Hvad er vores juridiske grundlag for databehandling?”.

Se Facebooks persondatapolitik via følgende link:
Facebook
Instagram

Hvem modtager mine personoplysninger?
LEGO House videregiver ikke dine personoplysninger til andre selskaber men anvender databehandlere i form af bl.a. mediebureauer og IT-udbydere og kan i nogle tilfælde overføre dine personoplysninger til tredjelande. Hvis dine personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, vil en sådan overførsel ske på følgende juridiske grundlag: Bindende virksomhedsregler, landet er godkendt som et såkaldt ”sikkert” 3. land eller hvis landet ikke er godkendt som et ”sikkert” 3. land, overfører vi oplysninger på baggrund af standardbestemmelser vedtaget af EU-kommissionen.

Facebook kan blandt andet dele personoplysninger med følgende kategorier af modtagere:

 • Internt blandt Facebook-virksomhederne
 • Eksternt med Facebooks partnere, der bruger analysetjenester
 • Annoncører
 • Andre personer, der anvender Facebooksiden
 • Målingspartnere
 • Forskere og akademikere

For mere information om, hvem Facebook deler dine personoplysninger med, henviser vi til Facebooks generelle persondatapolitik under punktet ”Hvordan deles disse oplysninger?”.

Dine personoplysninger kan af Facebook overføres til Facebook i USA samt andre tredjelande. Facebook anvender standardkontrakter godkendt af Europa kommissionen samt afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau fra Europa Kommissionen som overførelsesgrundlag til tredjelande. Du kan finde mere information under punktet ”Hvordan behandler og flytter vi data som en del af vores globale tjenester?” i Facebooks generelle persondatapolitik.

Se Facebooks generelle persondatapolitik via følgende link:
Facebook
Instagram

2. Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS

Vi overfører, opbevarer og behandler dine oplysninger (inkl. personoplysninger og indhold) både i og uden for Danmark. Hvor end i verden dine personoplysninger overdrages, opbevares eller behandles af os eller af en leverandør på vores vegne, vil vi tage rimelige forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger.

I nogle tilfælde vil vi overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Hvis dine personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, vil en sådan overførsel ske på følgende juridiske grundlag:

 • Bindende virksomhedsregler
 • Landet er godkendt som et såkaldt ”sikkert” ikke EU/EØS-land
 • Hvis landet ikke er godkendt som et ”sikkert” ikke EU/EØS-land, overfører vi oplysninger på baggrund af standardbestemmelser vedtaget af EU-kommissionen eller på baggrund af enhver anden kontrakt, som er godkendt af den kompetente myndighed.
3. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering.

4. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, som er angivet i punkt 1. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig og få dem rettet eller slettet
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring
 • Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)

Bemærk, at disse rettigheder kan være begrænsede. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. altid har ret til at få dine personoplysninger udleveret. Dette afhænger af omstændighederne omkring den specifikke behandling.

6. Ændringer til denne persondatapolitik

Fra tid til anden kan vi ændre denne persondatapolitik, så den imødekommer nye teknologier, branchepraksis, lovkrav eller af andre årsager.

7. Links til andre hjemmesider/platforme

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke ejes eller styres af os, og vi kan ikke holdes ansvarlige for persondataprincipperne for disse hjemmesider. Vi opfordrer dig til at være opmærksom på, når du forlader vores hjemmeside og at læse persondatapolitikken for andre hjemmesider, der eventuelt behandler dine personlige oplysninger.

8. Spørgsmål og klager

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte os på info@legohouse.com.

Du kan også rette henvendelse direkte til Datatilsynet, såfremt du ikke finder vores svar eller databehandling tilfredsstillende.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tel.: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk