LEGO House Whistleblower linjen
Others - Play Agent: Lineup

LEGO® House whistleblower-linje

LEGO® House ønsker, at alle skal føle sig trygge ved at udtrykke sig frit og ved at rejse eventuelle bekymringer, herunder hvis de oplever ulovlig eller uetisk adfærd.

Whistleblower-linjen er en sikker og anonym platform, til at rapportere bekymringer om ulovlig eller uetisk forretningsadfærd relateret til LEGO House.

Whistleblower-linjen er udelukkende beregnet til at rapportere alvorlige omstændigheder eller mistanke herom. Dette omfatter overtrædelser af love, regler, interne politikker og retningslinjer eller etiske standarder.

Alle ansatte i LEGO House samt eksterne personer kan afgive en anmeldelse vedrørende en bekymring relateret til LEGO House som led i hans/hendes engagement eller arbejde.

Whistleblower-linjen omfatter et elektronisk rapporteringssystem. Indberetninger foretages elektronisk, og det er muligt at afgive en indberetning både skriftligt og mundtligt via systemet.

Adgang til portalen

Få adgang til LEGO House rapporteringsportalen for whistleblowere for yderligere information om whistleblower-linjen, herunder hvilke emner der skal rapporteres, og hvem der kan indberette. I indberetningssystemet finder du også information om anonymitet, it-sikkerhed og hvordan du indsender en rapport og følger med i fremdriften.

Tilgå portalen her