LEGO House - Fish Designer, Skoleprogram

Fish Designer

Fokus: Den emotionelle kompetence 
Klassetrin: 1.-3. klasse 
Længde: 75 minutter 

Lektionen finder sted i den Gule Zone, hvor der er fokus på den emotionelle kompetence.

I Fish Designer skal eleverne individuelt bygge en fisk, for derefter at slippe den løs i det digitale akvarium. Under lektionen vil vi ud fra events i akvariet, bede eleverne forholde sig til fiskens adfærd, følelsesmæssige udtryk og begrebsliggøre den.  

Fish Designer - LEGO House skoleprogram

De følelsesmæssige kompetencer

Det at forstå vores følelser, sætte ord på dem og ikke mindst være herre over dem, hjælper os med at opbygge selvtillid og tage kloge beslutninger i livet. Heldigvis er leg en fantastisk måde at øve sig på.

Forstå, håndtere og udtrykke følelser: Gennem en dramatisk fortælling, hvor hjemmebyggede fisk svømmer rundt i havakvariet, kan eleverne opleve og reflektere over, hvad der sker når man f.eks. bliver vred.

Introduktion til grundlæggende følelser: Selvom scenarierne foregår i akvariet, introduceres eleverne til grundlæggende menneskelige følelser: Frygt, afsky, vrede, tristhed og glæde.

Udforsk andre områder