I Robo Lab kan elever i 4.- 6. klasse bruge deres kognitive kompetence til at redde biodiversiteten.
Others - Play Agent: Left

Robo Lab

I Robo Lab kan elever i 3.- 6. klasse bruge deres kognitive kompetence til at redde biodiversiteten.
Fyr op under din biavler-robot og programmér den til at plante så mange blomster som muligt, så du kan skabe en bæredygtig verden for bierne.

Dette er en 75-minutters praktisk og teoretisk aktivitet. Robo Lab-programmet indgår i Blå Zone i LEGO® House, og derfor kommer eleverne til at arbejde fokuseret med nogle af de vigtigste kognitive kompetencer.

Fyr op under din biavler-robot og programmér den til at plante blomster, så du kan skabe en bæredygtig verden for bierne.

De kognitive kompetencer

Døgnet rundt bruger vi vores logiske sans og kognitive kompetencer til at forstå verden omkring os. Det er takket være disse kompetencer, at vi løser komplekse problemer, husker ting og lærer nyt.

Problemløsning: Eleverne introduceres til principperne for programmering af robotter gennem en simpel træk-og-slip-kodningsgrænseflade. Under spillet vil de udvikle deres kognitive kompetence gennem problemløsning, gentagelsessløjfer og forståelse af årsagssammenhænge.

Forståelse for bæredygtighed: Forståelsen af årsagssammenhænge bygges videre i temaet med bierne i haven. Temaet leverer et stærkt underliggende bæredygtighedsbudskab om vigtigheden af at beskytte og tilskynde biodiversitet.

Udforsk andre områder