I Robo Lab kan elever i 4.- 6. klasse bruge deres kognitive kompetence til at redde biodiversiteten.

Robo Lab

Fokus: Den kognitive kompetence
Klassetrin: 3.-6. klasse
Længde: 75 minutter

Lektionen finder sted i den Blå Zone, hvor den kognitive kompetence er i fokus. 

Under denne lektion skal eleverne programmere en biavler-robot til at plante så mange blomster som muligt, så de skaber en bæredygtig have for bierne. Eleverne introduceres til principperne for programmering, samt valg og konsekvenser for vores biodiversitet iht. Verdensmål 15.

Fyr op under din biavler-robot og programmér den til at plante blomster, så du kan skabe en bæredygtig verden for bierne.

De kognitive kompetencer

Døgnet rundt bruger vi vores logiske sans og kognitive kompetencer til at forstå verden omkring os. Det er takket være disse kompetencer, at vi løser komplekse problemer, husker ting og lærer nyt.

Problemløsning: Eleverne introduceres til principperne for programmering af robotter gennem en simpel træk-og-slip-kodningsgrænseflade. Under spillet vil de udvikle deres kognitive kompetence gennem problemløsning, gentagelsessløjfer og forståelse af årsagssammenhænge.

Forståelse for bæredygtighed: Forståelsen af årsagssammenhænge bygges videre i temaet med bierne i haven. Temaet leverer et stærkt underliggende bæredygtighedsbudskab om vigtigheden af at beskytte og tilskynde biodiversitet.

Udforsk andre områder