LEGO House - konkurrencebetingelser

LEGO® House fødselsdagskonkurrence

Konkurrencebetingelser

Hvornår finder konkurrencebetingelserne anvendelse?

Disse konkurrencebetingelser finder anvendelse på deltagelse i fødselsdagskonkurrencen (”Konkurrencen”), som er organiseret af LEGO® House A/S, Ole Kirks Vej 1, 7190 Billund, Danmark, CVR-nr.: 16632635, Telefon: +45 8282 0400, Mail: info@legohouse.com. LEGO House A/S (P-nummer: 1021673710) er et binavn til selskabet KOLDINGVEJ 2.

Ved at deltage i Konkurrencen accepterer deltagere at være bundet af disse konkurrencebetingelser. Tilmelding skal ske i overensstemmelse med konkurrencebetingelserne for at være gyldig.

Hvem kan deltage?

Tilmelding er åben for personer over 18 år, uanset opholdssted og nationalitet. Personer under 18 år skal have tilladelse fra deres forældre eller værge, før de kan deltage i Konkurrencen. LEGO House kan kræve dokumentation for denne tilladelse efter forudgående anmodning. Ansatte (og deres familie) hos LEGO House og deres datterselskaber, agenter, tilknyttede selskaber, repræsentanter og andre, som bistår med Konkurrencen, kan ikke deltage i Konkurrencen.

Hvordan deltager man?

Du deltager i konkurrencen ved at kommentere på konkurrenceopslaget på LEGO House Facebook eller Instagram og fortælle os dit yndlings LEGO minde.

Der er ikke begrænsning på, hvor mange gange man kan deltage i konkurrencen, men der trækkes kun én vinder på hvert af følgende LEGO House medier (den danske Facebook, den globale Facebook, den danske Instagram samt den globale Instagram) og den samme person kan kun vinde én præmie.

Hvor lang er konkurrenceperioden?

Konkurrencen begynder onsdag den 10. august kl. 14.00 og slutter den 15. august kl. 10.00. Tilmeldinger som modtages efter udløbet af konkurrenceperioden, er ikke gyldige.

Hvad kan man vinde?

Der er fire hovedpræmier, som består af en LEGO jubilæumsæske ”90 år med leg” #11021 samt 5 billetter til LEGO House. Èn hovedpræmie bliver tildelt én vinder på hhv. LEGO House danske og globale Instagram samt danske og globale Facebook.

Hver præmie har en samlet værdi op til 1.944 DKK. Gevinstchancen for præmien afhænger af, hvor mange der deltager i konkurrencen.

Præmier må ikke ombyttes, udbydes til salg eller benyttes i forbindelse med nogen anden konkurrence eller kampagne, medmindre LEGO House har godkendt dette. Præmien må gerne overdrages vederlagsfrit til andre. Det er ikke muligt at få udbetalt et kontantbeløb i stedet for præmien. Præmierne er skattefri.

LEGO House vil bestræbe sig på, at præmierne er som beskrevet i disse konkurrencebetingelser. Dog forbeholder LEGO House sig ret til uden ansvar at ombytte med en præmie af nogenlunde tilsvarende art og værdi, hvis en præmie (eller dele deraf) er utilgængelig, uanset grunden dertil.

Hvordan udvælges vinderne?

Præmierne fordeles ved lodtrækning den 15. august kl. 10.00.

Vinderne offentliggøres på LEGO House' Facebook- og Instagramside den 15. august, hvor vi vil knytte en kommentar med info herom, og vinderen vil desuden få besked i en direkte besked på hhv. Facebook eller Instagram afhængigt af hvilket medie vinderen er fundet på. Her vil vi bede vinderne sende de nødvendige oplysninger, herunder navn, adresse og telefonnummer, som skal bruges til at fremsende præmien.

Hvis en vinder ikke har svaret inden for yderligere 14 dage fra konkurrencens afslutning, vil LEGO House bruge rimelige bestræbelser på at kontakte vinderen igen. Hvis en vinder stadig ikke er i stand til, uanset grunden dertil, at modtage sin præmie, eller ikke henvender sig for at få sin præmie udleveret inden for 30 dage fra den første kontakt til vinderen, forbeholder LEGO House sig ret til at udlodde præmien til en anden deltager i henhold til den samme udvælgelsesprocedure som beskrevet i disse konkurrencebetingelser.

Hvordan leveres præmien?

Præmien sendes med posten inden for 7 arbejdsdage efter, at vinderen har sendt sine oplysninger. Vinderen kan også vælge selv at afhente præmien i LEGO House indenfor normale åbningstider.

Kan man blive diskvalificeret?

Ukvalificerede, ufuldstændige, upræcise, snydagtige eller svigagtige tilmeldinger vil blive diskvalificeret. LEGO House forbeholder sig også retten til at diskvalificere enhver person, som på nogen måde forstyrrer eller foretager ulovligheder i relation til Konkurrencen eller disse konkurrencebetingelser.

Hvilket ansvar har LEGO House?

LEGO House påtager sig intet ansvar for manglende modtagelse af tilmeldinger på grund af postforsinkelse, problemer med tekniske forhold eller forbindelse eller overbelastning af internettet eller nogen hjemmeside, upræcis information afgivet som del af en tilmelding eller noget tab, erstatning eller skade pådraget som følge af tekniske problemer eller andre forhold, herunder mangler ved og forsinkelse af præmierne.

LEGO House er til enhver tid berettiget til at ændre, annullere, afslutte, suspendere eller forlænge konkurrencen uden ansvar.

LEGO House forbeholder sig desuden ret til at udsætte tidspunktet for underretningen af vinderne.

Andre forhold man skal være opmærksom på?

Konkurrencebetingelserne og andre forhold relateret til Konkurrencen er underlagt dansk lovgivning og danske domstole.

Konkurrence er ikke tilknyttet Facebook eller Instagram og bliver hverken sponsoreret, støttet eller organiseret af Meta, der både ejer Facebook og Instagram. Meta kan på intet tidspunkt holdes ansvarlig for krav, som måtte opstå som følge af konkurrencen.

Der tages forbehold for eventuelle tryk- og formuleringsfejl i opslag relateret til Konkurrencen og i disse konkurrencebetingelserne.

Se LEGO House persondatapolitik her.