LEGO House - konkurrencebetingelser

LEGO® House julekonkurrence

Hvornår finder konkurrencebetingelserne anvendelse?

Disse konkurrencebetingelser finder anvendelse på deltagelse i LEGO® House julekonkurrencen (”Kon-kurrencen”), som er organiseret af LEGO House A/S.

LEGO House A/S
Ole Kirks Vej 1, 7190 Billund, Danmark
CVR-nr.: 16632635
Telefon: +45 8282 0400
Mail: info@legohouse.com

LEGO House A/S (P-nummer: 1021673710) er et binavn til selskabet KOLDINGVEJ 2. 

Ved at deltage i Konkurrencen accepterer (dit svar på vores post sidestilles med accept af disse konkurrencebetingelser) du at være bundet af disse konkurrencebetingelser og at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med betingelsernes sidste punkt og vores privatlivspolitik

Tilmelding skal ske i overensstemmelse med konkurrencebetingelserne for at være gyldig. Deltagelse i konkurrencen er ikke købsbetinget. 

Hvem kan deltage?

Tilmelding er åben for personer over 18 år, uanset opholdssted og nationalitet. Er du endnu ikke fyldt 18 år, kan du i stedet få en af dine forældre(værge) til at tilmelde sig, så I sammen kan få glæde af konkurrencen. Ansatte (og deres familie) hos LEGO House samt datterselskaber, agenter, tilknyttede selskaber, repræsentanter og andre, som bistår med Konkurrencen, kan ikke deltage i Konkurrencen.

Hvordan deltager man?

Du deltager i konkurrencen ved at kommentere på opslaget på LEGO House’s danske Instagramprofil @legohousedk og fortælle os hvad du glæder dig mest til denne jul. 

Der er ikke begrænsning på, hvor mange gange du kan deltage i konkurrencen, men der trækkes kun én vinder blandt alle de deltagende på Instagram.

Hvor lang er konkurrenceperioden?

Konkurrencen starter tirsdag den 24. oktober 2023 kl. 16.00 og slutter igen den 31. oktober 2023 kl. 12.00. Tilmeldinger, som modtages efter udløbet af konkurrenceperioden, er ikke gyldige. 

Hvad kan man vinde?

Der udloddes én præmie på Instagram. Præmien er ”Det ultimative LEGO juleophold” bestående af:

  • 4 billetter til LEGOLAND
  • 4 billetter til LEGO House
  • 1 overnatning på Hotel LEGOLAND på ét værelse for to voksne og to børn
  • 1 LEGO sæt ”Juletræ (40573)” med et eksklusiv ”Holiday in Billund 2023” LEGO element

Til en samlet værdi af 4.930 DKK. 

Du behøver ikke besøge LEGO House og LEGOLAND den samme dag. 

Præmien må ikke ombyttes, udbydes til salg eller benyttes i forbindelse med nogen anden konkurrence eller kampagne, medmindre LEGO House har godkendt dette. Præmien må gerne overdrages vederlagsfrit til andre. Det er ikke muligt at få udbetalt et kontantbeløb i stedet for præmien. Præmien er skattefri. 

LEGO House vil bestræbe sig på, at præmien er som beskrevet i disse konkurrencebetingelser. Dog forbeholder LEGO House sig ret til uden ansvar at ombytte med en præmie af nogenlunde tilsvarende art og værdi, hvis en præmie (eller dele deraf) er utilgængelig, uanset grunden dertil. 

Hvordan udvælges vinderen?

Præmien fordeles ved lodtrækning blandt alle deltagere den 31. oktober 2023 kl. 12.00. Chancen for at vinde afhænger af hvor mange der har tilmeldt sig konkurrencen på Instagram.  

Vinderen offentliggøres på LEGO House danske Instagramside @legohousedk den 31. oktober 2023, hvor vi vil knytte en kommentar til vinderens kommentarer med info herom, og vinderen vil desuden få besked i en direkte besked på Instagram af LEGO House, umiddelbart efter at de er trukket. 

Her vil vi bede vinderen sende de nødvendige oplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer samt alderen på de børn, der deltager i opholdet. Oplysningerne skal bruges til at koordinere opholdet. 

Hvis LEGO House ikke kan komme i kontakt med vinderen indenfor 7 dage efter at have givet meddelelse til vinderen, eller vinderen ikke har lyst til at modtage præmierne, trækkes en anden vinder efter samme udvælgelsesprocedure. 

Hvordan leveres præmien?

I samarbejde med vinderen arrangerer LEGO House  opholdet og får det booket ind for vinderen på de ønskede dage. Juleopholdet kan bookes i perioden torsdag-søndag fra 24. november – 30. december 2023 med forbehold for udsolgte dage. Dog ikke i perioden 18.-23. december. 

Kan man blive diskvalificeret?

Ukvalificerede, ufuldstændige, upræcise, snydagtige eller svigagtige tilmeldinger vil blive diskvalificeret. LEGO House forbeholder sig også retten til at diskvalificere enhver person, som på nogen måde forstyrrer eller foretager ulovligheder i relation til Konkurrencen eller disse konkurrencebetingelser.  

Hvilket ansvar har LEGO House?

LEGO House  påtager sig intet ansvar for manglende modtagelse af tilmeldinger på grund af problemer med tekniske forhold eller forbindelse eller overbelastning af internettet eller nogen hjemmeside, upræcis information afgivet som del af en tilmelding eller noget tab, erstatning eller skade pådraget som følge af tekniske problemer eller andre forhold, herunder mangler ved og forsinkelse af præmierne samt om der er ledige hotelværelser eller billetter de ønskede dage.  

LEGO House  er til enhver tid berettiget til at ændre, annullere, afslutte, suspendere eller forlænge konkurrencen uden ansvar. 

LEGO House forbeholder sig desuden ret til at udsætte tidspunktet for underretningen af vinderen. 

Andre forhold man skal være opmærksom på?

Konkurrencebetingelserne og andre forhold relateret til Konkurrencen er underlagt dansk ret og danske domstole. 

Konkurrencen er ikke tilknyttet Meta (som ejer Instagram) og bliver hverken sponsoreret, støttet eller organiseret af Meta. Meta kan på intet tidspunkt holdes ansvarlig for krav, som måtte opstå som følge af konkurrencen. 

Der tages forbehold for eventuelle tryk- og formuleringsfejl i opslag relateret til Konkurrencen og i disse konkurrencebetingelserne.

Databeskyttelse

Ved at deltage i konkurrencen accepterer du, at dine personlige oplysninger bliver brugt til de formål, der er beskrevet i disse officielle regler og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik for Facebook og Instagram som du finder her.

LEGO House: Privatlivspolitik pkt. 1.12.
 
LEGO House er dataansvarlig for de persondata der behandles ved afholdelsen af konkurrencen.

I forbindelse med konkurrencen indsamler og behandler vi udover de i privatlivspolitikken pkt. 1.12. anførte oplysninger, såfremt du er vinder, følgende oplysninger:

  • Svar
  • Profilnavn
  • Oplysninger om vinderen (fulde navn, adresse, telefonnummer samt alderen på de deltagende børn)

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Gennemførelse af konkurrencen
  • Markedsføring på de anførte sociale medier

Behandlingen af personoplysningerne følger af vores legitime interesse i at markedsføre os via Instagram og Facebook jf. GDPR art. 6(1)(f). Den legitimes interesser begrundes i, de pågældende datas karakter og at behandlingen sker informeret og frivilligt.

Markedsføringsretligt sker behandlingen baseret på dit samtykke (dit svar på vores post) til at deltage i konkurrencen.

Der behandler alene normale personoplysninger som anført ovenfor, og som anført i privatlivspolitikken for Instagram og Facebook, og kun de oplysninger du selv har afgivet eller offentliggjort via dit indlæg.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre selskaber, men anvender databehandlere i form af bl.a. mediebureauer og IT-udbydere. 

I nogle tilfælde kan vi overføre dine personoplysninger til tredjelande. Hvis dine personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, vil en sådan overførsel ske på følgende juridiske grundlag: Bindende virksomhedsregler, landet er godkendt som et såkaldt ”sikkert” 3. land eller hvis landet ikke er godkendt som et ”sikkert” 3. land, overfører vi oplysninger på baggrund af standardbestemmelser vedtaget af EU-kommissionen eller godkendte certificeringsordninger. 

Personoplysningerne afgivet til konkurrencen opbevares indtil du sletter dit opslag, eller senest 3 måneder efter konkurrencens afslutning.

LEGO House udfører ingen profilering baseret på din deltagelse i konkurrencen.

Se hvordan du kontakter os for at gøre brug af dine rettigheder i relation til konkurrencen her.
Se hvordan du gør brug af dine rettigheder i relation til Instagram og Facebook her.

Du kan til enhver tid tilbagekalde din deltagelse i konkurrencen ved at slette dit indlæg.