LEGO House - konkurrencebetingelser

LEGO® House konkurrence

LEGO® House konkurrence – “LEGO House Dinosaurs”

Officielle regler:

LEGO® House – vind det eksklusive LEGO House produkt “LEGO House Dinosaurs” (40366).  

Konkurrencen er ikke købsbetinget.  

 Overblik 

LEGO House konkurrencen foregår på den officielle danske Facebook side, hvor du har muligheden for at vinde det eksklusive LEGO House produkt “LEGO House Dinosaurs” ved at svare på spørgsmålet ”Ved du egentlig hvorfor dinosaurerne brøler?” i kommentarfeltet. Vinderen findes ved lodtrækning blandt de rigtige besvarelser.

Konkurrencen er sponsoreret af LEGO House, Ole Kirks Plads 1, 7190 Billund, Denmark 

Ved at deltage i konkurrencen giver man samtykke til at følge de officielle regler.  

Berettigelse: 

Denne konkurrence er åben for deltagere fra 13 år eller derover, den gælder for hele Denmark. 

Du er ikke berettiget til at deltage, hvis du er en medarbejder, partner eller et familiemedlem til en medarbejder hos LEGO Koncernen eller et tredjepartsfirma eller agentur, der er direkte forbundet med oprettelsen eller administrationen af ​​denne kampagne. 

Periode: 

Du kan deltage I konkurrencen fra 2. juli – 5. juli 2021, kl. 10.00. Alle kommentarer modtaget udenfor dette tidsrum er ikke gyldige. Vinderen trækkes mandag den 5. juli 2021 umiddelbart efter at konkurrencen er stoppet, dog senest indenfor to forretningsuger efter afslutning af konkurrencen.

Hvordan deltager du: 

I konkurrenceperioden deltager du ved at fortælle om hvorfor du tror dinosaurerne brøler. 

Begrænsninger ved at deltage:  

Du er velkommen til at deltage flere gange i konkurrencen, men der kan kun trækkes én præmie per person i konkurrenceperioden.   

Pris:  

Der vil kun være én præmie, som en person kan vinde. Vinderen vil vinde det eksklusive LEGO House produkt ” LEGO House Dinosaurs” nr. 40366 til en værdi af 599 DKK. Vinderen vil få direkte besked i sin Facebook indbakke, hvor vi vil bede om fulde navn, adresse og telefonnummer på vinderen.

Præmien kan ikke byttes eller sælges. Prisen er afhængig af tilgængelighed, og sponsoren forbeholder sig ret til at erstatte prisen til en alternativ pris af samme eller større værdi. 

Valg af potentielle vindere og odds for at vinde: 

Den potentielle vinder trækkes af medlemmerne af LEGO Social Media Team ("Dommerne") blandt alle berettigede bidrag, der svarer i kommentarfeltet. Det finder sted gerne på samme dag som konkurrencen slutter eller indenfor to forretningsuger efter afslutningen af konkurrencen. Oddsene ved at vinde vil være afhængig af antallet af berettigede deltagere. 

Modtagelse af præmien: 

Den potentielle vinder vil blive kontaktet via sin Facebook indbakke. Den potentielle vinder har ti (10) dage fra datoen for anmeldelsen til at sende de efterspurgte oplysninger. Hvis en potentiel vinder ikke kan kontaktes, eller ikke er vendt tilbage indenfor ti dage, vil en ny tilfældig vinder blive udvalgt blandt alle rigtige besvarelser.  

Databeskyttelse: 

Ved at deltage i konkurrencen accepterer du, at dine personlige oplysninger bliver brugt til de formål, der er beskrevet i disse officielle regler og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik for konkurrencen og Instagram 

Den dataansvarlige er LEGO House, Ole Kirks Vej 1, 7190 Billund, Danmark.

I forbindelse med konkurrencen indsamler og behandler vi følgende oplysninger:

  • Svar
  • Profilnavn
  • Oplysninger om vinderen (fulde navn, adresse og telefonnummer)

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Deltagelse i konkurrencen
  • Udlevering af præmie
  • Markedsføring af LEGO House

Behandlingen af personoplysningerne følger af LEGO House’s legitime interesse i at markedsføre sig via Facebook jf. GDPR art. 6(1)(f). De legitime interesser der begrunder behandlingen, er LEGO Houses interesse i at markedsføre sig via sociale medier, de pågældende datas karakter og de registreredes frivillige deltagelse. Det er desuden nødvendigt at behandle personoplysningerne, for at opfylde aftalen om deltagelse i konkurrencen i henhold til konkurrencevilkårene jf. GDPR art. 6 (1)(B).

Vi behandler alene normale personoplysninger om dig som anført ovenfor, og som anført i privatlivspolitikken for Facebook, og kun de oplysninger du selv har afgivet.

LEGO House videregiver ikke dine personoplysninger til andre selskaber, men anvender databehandlere i form af bl.a. mediebureauer og IT-udbydere. I nogle tilfælde kan vi overføre dine personoplysninger til tredjelande. Hvis dine personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, vil en sådan overførsel ske på følgende juridiske grundlag: Bindende virksomhedsregler, landet er godkendt som et såkaldt ”sikkert” 3. land eller hvis landet ikke er godkendt som et ”sikkert” 3. land, overfører vi oplysninger på baggrund af standardbestemmelser vedtaget af EU-kommissionen.

Personoplysningerne afgivet til konkurrencen opbevares indtil du sletter dit opslag, eller senest 3 måneder efter konkurrencens afslutning.

LEGO House udfører ingen profilering baseret på din deltagelse i konkurrencen.

Se hvordan du kontakter os for at gøre brug af dine rettigheder i relation til konkurrencen her.

Se hvordan du gør brug af dine rettigheder i relation til Facebook her.

Du kan til enhver tid tilbagekalde din deltagelse i konkurrencen ved at slette dit indlæg.

 

Yderligere regler: 

Har I tilsendt noget for at deltage – vil det ikke blive returneret. Alle bidrag, eksklusive billeder indsendt i forbindelse med konkurrencen skal blive sponsorens ejendom og kan bruges til andre markedsføringsaktiviteter 

Sponsor er ikke ansvarlig for tabte, forsvundne, lemlæstede, ufuldstændige eller ulæselige indgangsmaterialer, der ikke er modtaget inden indleveringsfristen. 

Sponsoren eller Facebook er ikke ansvarlig og accepterer ikke nogen skade, tab, eller skuffelse, som deltagerne i denne konkurrence har lidt, i det omfang loven tillader det. Intet skal udelukke sponsorens ansvar for død og personskade som følge af uagtsomhed. 

Enhver deltagelse, der er foretaget eller forsøgt på en måde, som i sponsorens rimelige mening er i strid med ånden i disse officielle regler eller er uretfærdig overfor de andre deltagere, vil være ugyldige og kan resultere i din diskvalifikation fra konkurrencen. 

Indberetning af præmien og betaling af eventuelle gældende skatter, offentlige gebyrer og andre udgifter som følge af at vinde en præmie er alene præmievinderens ansvar, medmindre andet er angivet. Vinderne opfordres til at kontrollere lokale skattemæssige konsekvenser. 

Disse officielle regler reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. 

Denne konkurrence er på ingen måde sponsoreret, godkendt eller administreret af eller associeret med Facebook. Oplysninger gives til Sponsor, ikke Facebook. 

LEGO er et varemærke fra LEGO Koncernen.  © 2021 The LEGO Group.