Gigantiske-LEGO-klodser

Persondatapolitik

LEGO Houses Facebook- og Instagramside

1. Hvornår gælder denne persondatapolitik?
Denne persondatapolitik gælder for LEGO House A/S’ (”LEGO House”) behandling af de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger LEGO Houses Facebookside (”Facebooksiden”) og LEGO House Instagramsiden eller når du deltager i konkurrencer via Facebook og Instagram, der afholdes af LEGO House. Persondatapolitikken supplerer Facebook Ireland Ltd.’s (”Facebook”) generelle persondatapolitik.

I det følgende anvendes "Facebook" og "Facebooksiden" også som betegnelse for Instagramsiden.

2. Hvem er dataansvarlig for mine personoplysninger?
LEGO House og Facebook er fælles dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

Facebooks selskabsoplysninger er:
Facebook Ireland Ltd.
4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR
D2 Dublin
IRELAND
Reg-nr.: 462932

LEGO House følger Datatilsynets retningslinjer vedrørende fælles dataansvar, og LEGO House forsøger med de gældende redskaber på bedst mulig vis at sikre, at du får informationer om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger Facebooksiden.

Facebook har i den forbindelse offentliggjort et bilag om det fælles dataansvar for ”Facebook Indblik” (på engelsk ”Facebook Insights”), som du kan finde her.

3. Hvilke personoplysninger indsamles på Facebook?
Afhængigt af din adfærd på Facebooksiden kan LEGO House og Facebook modtage følgende personoplysninger om dig:

 • Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på Facebooksiden
 • Kommentarer du efterlader på Facebookside
 • At du har besøgt Facebooksiden
 • Din adfærd og interesser på Facebooksiden
 • Personoplysninger indhentet i forbindelse med afholdelse af konkurrencer (fx navn og interesser)

Facebook anvender herudover Facebook Indblik på Facebooksiden for at indsamle statistiske oplysninger om besøgendes adfærd på siden, herunder alder, køn, parforholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder, oplysninger om køb og geografiske oplysninger. Til dette formål har Facebook placeret cookies på din enhed, når du besøger Facebooksiden. Hver cookie indeholder en unik identifikationskode, som forbliver aktiv i en periode af to år, medmindre de bliver slettet før udløbet af denne periode. Facebook modtager, gemmer og behandler dine personoplysninger gennem disse cookies.

For at læse mere om Facebooks brug af cookies på Facebooksiden, herunder også sletning, bedes du læse Facebooks generelle cookiepolitik.

Se Facebooks cookiepolitik via følgende link:
Facebook
Instagram

4. Hvad er formålet med behandlingen af dine personoplysninger?
LEGO House anvender også dine personoplysninger til at forbedre produkter, forbedre Facebooksiden og for at foretage undersøgelser, udarbejde statistik, udvikle og beskytte LEGO Houses services og produkter, herunder på baggrund af dine tilbagemeldinger. LEGO House bruger i den forbindelse aggregerede oplysninger, som Facebook stiller til rådighed igennem Facebooks cookies via ”Facebook Indblik”, fx oplysninger om alder, køn, parforholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder og oplysninger om køb og geografiske oplysninger.

Facebook behandler blandt andet dine personoplysninger for at gøre det muligt for Facebook at forbedre sit annoncesystem og for at give LEGO House statistikker, som Facebook blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på Facebooksiden, med henblik på at annoncere og tilpasse aktiviteterne på siden. Via cookies får Facebook og LEGO House således kendskab til, om du ”synes godt om” Facebooksiden, og benytter sidens applikationer, så Facebook og LEGO House kan tilpasse indholdet på Facebooksiden og udvikle funktioner, som du kunne være interesseret i.

5. Hvad er det juridiske grundlag for behandlingen?
LEGO House behandler dine personoplysninger som følge af LEGO Houses legitime interesse i at kunne forbedre LEGO Houses produkter og tjenester samt for at du, en ven eller et familiemedlem, kan deltage i en konkurrence med henblik på at vinde præmier (databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f)).

Facebook behandler dine personoplysninger som følge af Facebooks legitime interesser, herunder Facebooks interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f)). Facebook behandler yderligere dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan trække tilbage på et hvilket som helst tidspunkt via Facebook-indstillingerne (databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a)).

For mere information om Facebooks juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger henvises der til Facebooks generelle persondatapolitik under punktet ”Hvad er vores juridiske grundlag for databehandling?”.

Se Facebooks persondatapolitik via følgende link:
Facebook
Instagram

6. Hvem modtager mine personoplysninger?
LEGO House videregiver ikke dine personoplysninger til andre selskaber men anvender databehandlere i form af bl.a. mediebureauer og IT-udbydere og kan i nogle tilfælde overføre dine personoplysninger til tredjelande. Hvis dine personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, vil en sådan overførsel ske på følgende juridiske grundlag: Bindende virksomhedsregler, landet er godkendt som et såkaldt ”sikkert” 3. land eller hvis landet ikke er godkendt som et ”sikkert” 3. land, overfører vi oplysninger på baggrund af standardbestemmelser vedtaget af EU-kommissionen.

Facebook kan blandt andet dele personoplysninger med følgende kategorier af modtagere:

 • Internt blandt Facebook-virksomhederne
 • Eksternt med Facebooks partnere, der bruger analysetjenester
 • Annoncører
 • Andre personer, der anvender Facebooksiden
 • Målingspartnere
 • Forskere og akademikere

For mere information om, hvem Facebook deler dine personoplysninger med, henviser vi til Facebooks generelle persondatapolitik under punktet ”Hvordan deles disse oplysninger?”.

Dine personoplysninger kan af Facebook overføres til Facebook i USA samt andre tredjelande. Facebook anvender standardkontrakter godkendt af Europa kommissionen samt afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau fra Europa Kommissionen som overførelsesgrundlag til tredjelande. Du kan finde mere information under punktet ”Hvordan behandler og flytter vi data som en del af vores globale tjenester?” i Facebooks generelle persondatapolitik.

Se Facebooks generelle persondatapolitik via følgende link:
Facebook
Instagram

7. Hvilke rettigheder har jeg?

Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder:

 • Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de personoplysninger, som LEGO House og Facebook behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
 • Du har ret til at få udleveret personoplysninger om dig selv, og til i visse tilfælde at få overdraget personoplysninger, du selv har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

Hvis du er Facebookbruger, har du mulighed for at ændre dine private indstillinger for derigennem at påvirke, hvordan dine personoplysninger bliver indsamlet og behandlet, når du besøger og anvender Facebooksiden.

Se følgende links for at ændre dine indstillinger:

https://www.facebook.com/ads/preferences 
https://www.facebook.com/settings
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/ 

8. Hvem skal jeg kontakte?

Facebooks generelle set-up og de aftaler, som LEGO House har indgået med Facebook tilsiger, at du skal kontakte Facebook, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder. Det skyldes, at det kun er Facebook, der rent funktionelt er i stand til at foretage de nødvendige tiltag for at imødekomme de fleste af dine anmodninger.

Hvis du imidlertid mener, at LEGO House kan imødekomme din anmodning, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os. Det kan fx være tilfældet i forhold til konkurrencer. Du kan læse om LEGO Houses generelle persondatapolitik på LEGO Houses hjemmeside for mere information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Se LEGO House generelle persondatapolitik her.

Du kan besøge Facebooks generelle persondatapolitik for mere information om, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger og for at se Facebooks kontaktoplysninger via følgende link:

Facebook
Instagram

Hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Senest opdateret 3. marts 2021. 

***